Na poczcie


shadow

Wycieczka na pocztę 23.10 2012
W ramach projektu poznawania różnych zawodów wybraliśmy się na wycieczkę do Urzędu Pocztowego w Murowanej Goślinie. Każde z dzieci mogło wziąć ze sobą list, a następnie nadać go. Pani kierownik zapoznała nas ze specyfiką pracy w urzędzie. Dzieci dowiedziały się jak działa frankownica, jakie są zasady sortowania listów, zapoznały się dokładniej z pracą listonosza. Na pożeganie wręczyliśmy Pani kierownik laurkę z podziękowaniami za umożliwienie wizyty z raczkiem – symbolem naszego przedszkola, wykonanym metodą origami.

Autor

Tomasz Sosnowski