III ORIENTACJA NA RAKOWNIĘ


shadow

INFORMACJE OGÓLNE

 • Termin imprezy: 29 sierpnia 2015 r. (ostatnia sobota wakacji), oficjalne rozpoczęcie o 11:30 (należy przybyć min. o 11:00)
 • Miejsce rozpoczęcia imprezy na orientację inne niż w zeszłych latach – tym razem będzie to Świetlica Wiejska ul. Dolna 2 w Rakowni
 • 4 trasy do wyboru: Krótka (ok. 2,5 km oznaczona taśmą na całej długości), Średnia ok. 4 km, Długa ok. 8 km oraz…
 • nowa trasa Extrem dla długodystansowców – ok. 25 km!
 • Zabawa poprzedzona krótkim szkoleniem i lekką rozgrzewką – orienteering to rekreacja dla każdego – trasy dla dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych!
 • Elektroniczny system potwierdzania pobytu na punktach
 • Zawody na niewykorzystanym do tej pory terenie na południe od Rakowni (mapa 2013)
 • Liczba osób w imprezie na orientację ograniczona
 • Od 17:00 Pożegnanie Lata – impreza integracyjna i zabawa z katapultami na boisku ul. Sowia – dla uczestników i mieszkańców!
 • Możliwość przygotowania się do zawodów korzystając z serwisu z materiałami do ćwiczeń: Ćwiczenia z mapą
 • Szczegóły w informatorze poniżej

W związku z tym, że w tym roku po raz pierwszy „stajemy na własne nogi” i organizujemy imprezę bez dofinansowania unijnego, zmuszeni byliśmy zwiększyć nieznacznie opłatę wpisową, pozostałą ponad połowę kosztów pokrywa nasze Stowarzyszenie. Mamy nadzieję, że wzorem lat ubiegłych zbierze się komplet uczestników – POMÓŻCIE I ZAPISUJCIE SIĘ – zachęcamy do wcześniejszych zgłoszeń, bo do końca lipca taniej!

AKTUALNOŚCI
29.06.2015: Rozpoczynamy zapisy! Szczegóły w informatorze poniżej

CO TO SĄ IMPREZY NA ORIENTACJĘ
Polecamy obejrzenie kilku filmów
http://vimeo.com/channels/pzostv/51698423
http://trojmiasto.tv/Bieg-na-orientacje-5443.html
http://zielonysport.pl/wyzwanie/
http://www.tvn24.pl/raporty/tak-dobiegne,834

Materiał szkoleniowy: http://www.orienteering.org.pl/index.php?w=o_co_biega

KONTAKT
Koordynator imprezy: Maciej Gramacki tel. 604071488, imprezy@rakownia.com

REGULAMIN – INFORMATOR
1.Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni, ul. Goślińska 56, 62-095 Rakownia (k. Murowanej Gośliny)
2.Cel imprezy:

 • Propagowanie rekreacji poprzez przybliżenie uczestnikom tematyki imprez na orientację jako aktywności dla wszystkich – dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów
 • Zaznajomienie uczestników z podstawami topografii i orientacji w terenie
 • Organizacja zawodów na orientację i wyłonienie najlepszych uczestników w danych kategoriach
 • Promocja Rakowni i działań Stowarzyszenia Przyjaciół Rakowni
 • Integracja mieszkańców i wzrost ich identyfikacji z miejscowością oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Rakowni

3.Miejsce

 • rozpoczęcia: Świetlica Wiejska ul. Dolna 2 w Rakowni
 • rozegrania Zawodów: tereny leśne głównie na południe od w/w Świetlicy
 • imprezy integracyjnej „Pożegnanie Lata” od godz. 17:00 wraz z zabawą z katapultami na boisku ul. Sowia w Rakowni (pod lasem)

4.Program

 • 09:30 Otwarcie parkingu, otwarcie punktu informacyjnego i biura zawodów
 • 11:00 Zamknięcie list startowych, zakończenie spraw formalnych
 • 11:30 Oficjalne rozpoczęcie i powitanie uczestników, start wspólny trasy Extrem 25 km, odprawa techniczna i szkolenie dotyczące posługiwania się specjalną mapą do imprez na orientację
 • 12:00 Start indywidualny zawodników na trasach Krótkiej, Średniej i Długiej (wg listy startowej)
 • Ok. 13:00 Meta pierwszych zawodników, na mecie ciepły posiłek dla zawodników – opcja dodatkowo płatna
 • Ok. 15:30 Ogłoszenie wyników, rozdanie pucharów zwycięzcom tras
 • 16:00 Zamknięcie trasy Extrem 25 km
 • 17:00 Impreza integracyjna „Pożegnanie Lata” dla uczestników zawodów oraz mieszkańców: zabawa przy muzyce, katapulty, konkurencje integracyjne, ognisko
 • 24:00 Zakończenie zabawy

5.Osoby odpowiedzialne za realizację projektu
Koordynator Projektu: Maciej Gramacki (Rakownia)
Sędzia główny, budowa tras: Paweł Zieliński

6.Przebieg zawodów
Zawody polegają na pokonaniu wyznaczonej kolejnymi punktami trasy wg przekazanej minutę przed startem przez organizatorów mapy z zaznaczonymi punktami. Pobyt na kolejnych punktach (kolejność punktów obowiązkowa poza częścią trasy Extrem) będzie potwierdzany za pomocą elektronicznego systemu SportIndent. Na każdym punkcie kontrolnym oznaczonym w terenie biało-pomarańczowym lampionem znajdować się będzie specjalna stacja, do której należy włożyć chip wypożyczony przez organizatora i po zaświeceniu się lampki i usłyszeniu sygnału dźwiękowego można będzie kontynuować bieg do następnego punktu (bardziej szczegółowy opis systemu: http://poznajpoznan.com/podstawy-bno/). Na części trasy Extrem obowiązywać będzie tradycyjny system potwierdzana punktów – perforatory).

Zawody zostaną rozegrane w kompleksie leśnym głównie na południe od Rakowni, mapa – kreślenie sierpień 2013 + poprawki lato 2015 (dodatkowo na trasie Extrem będzie wykorzystana mapa topograficzna).

7.Kategorie i trasy

 • „Krótka” – oznaczona taśmą na całej długości, przygotowana głównie dla dzieci i rodzin z dziećmi, ok. 2,5 km wg szarfowanej trasy
 • „Średnia” – ok. 4 km w linii prostej, mały poziom trudności
 • „Długa” – ok. 8 km w linii prostej, duży poziom trudności (wszystkim tym, którzy brali już kiedyś udział w imprezach na orientację organizator poleca tę trasę)
 • „Extrem” – ok. 25 km wg optymalnych wariantów przejść, duży poziom trudności, trasa dla długodystansowców. Trasa rozpocznie się scorelaufem (dowolna kolejność zaliczania punktów) na trasie Długiej (elektroniczny system potwierdzania punktów, mapa do biegów na orientację), a następnie będzie kontynuowana na mapie topograficznej (+ tradycyjny system potwierdzania punktów – perforatory)
 • Na trasach Krótkiej i Średniej dopuszcza się start w grupach (rodziny, grupy przyjaciół), na trasie Długiej i Extrem obowiązuje samodzielne pokonanie trasy

8.Warunki uczestnictwa
Organizator zakłada limit uczestników w liczbie 150 osób, który może być zwiększony.
Organizator ma prawo zaprosić do udziału w zawodach osoby ponad limit uczestników, bez opłat.
Wpisowe należy wpłacić na podane poniżej konto bez oczekiwania na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i przesłać potwierdzenie przelewu wraz ze zgłoszeniem e-mailem na adres imprezy@rakownia.com – potwierdzeniem będzie pojawienie się nazwiska na liście startowej umieszczonej poniżej regulaminu. W przypadku braku miejsc organizator poinformuje o tym fakcie w „aktualnościach”.

Tytuł: Zgłoszenie na imprezę „Orientacja na Rakownię”
podając w treści:
•Imię i nazwisko
•Adres zameldowania
•Rok urodzenia
•Nr telefonu kontaktowego
•Wybór trasy
•Skąd informacja o imprezie

Osoby nie posiadające adresu e-mailowego mogą zgłaszać się pod nr telefonu 604-071-488 (koordynator Maciej Gramacki).

Koszt uczestnictwa – zależny jest od wyboru trasy i terminu wpłaty!

Termin I – wpłata do 31 lipca Termin II – wpłata do 25 sierpnia
Trasa Krótka: dziecko / dorosły 6 zł / 10 zł 8 zł / 12 zł
Trasa Średnia: dziecko / dorosły 8 zł / 12 zł 10 zł / 15 zł
Trasa Długa 15 zł 20 zł
Trasa Extrem 30 zł 40 zł

Dzieci poniżej 3 lat i dzieci z Rakowni bez opłat.
Karta Dużej Rodziny (jakakolwiek) – przy wpłacie w II terminie obowiązuje wpisowe z I terminu
Uwaga: ciepły posiłek dodatkowo płatny – 5 zł / osoba, obowiązuje wpłata na konto, na miejscu nie będzie można go dokupić.
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 25 sierpnia 2015 r. włącznie (wtorek przed zawodami) o ile limit nie zostanie wcześniej wyczerpany. Po tym terminie organizator nie gwarantuje miejsc i pobiera opłatę: wpisowe + 10 zł. Istnieje możliwość wystawienia rachunku.
Dokonanie przelewu opłaty startowej jest warunkiem koniecznym do wpisania na listę startową.
Wpisowe należy przesyłać przelewem bankowym na konto:
Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni
ul. Goślińska 56
62-095 Rakownia 62-095
nr konta: 06 9044 0001 0020 0210 5141 0001
tytułem: ORIENTACJA NA RAKOWNIĘ, IMIĘ I NAZWISKO

Zawodnicy w wieku do 18 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w zawodach („ja, niżej podpisany rodzic / opiekun prawny dziecka …… zezwalam na jego udział w imprezie III Orientacja na Rakownię w dniu 29.08.2015” + czytelne imię i nazwisko + podpis). Każdy zawodnik w wieku poniżej 18 lat musi posiadać podczas biegu telefon komórkowy (z naładowaną baterią i środkami na koncie umożliwiającymi wykonanie połączenia). Osoby nie spełniające w/w wymogów nie zostaną dopuszczone do wzięcia udziału w zawodach przez Organizatora; w takim przypadku ewentualne wpisowe nie będzie zwracane! Każdy uczestnik musi posiadać dokument tożsamości (dowód osobisty / legitymacja szkolna, dzieci przed wiekiem szkolnym – oświadczenie rodziców). Busole / kompasy – we własnym zakresie, zalecane, ale nie niezbędne.

9.Świadczenia:
Każdy uczestnik – zgłoszony w terminie, wpłaci opłatę startową zostanie wpisany na listę startową – ma prawo do otrzymania następujących świadczeń:

 • Mapa z naniesionymi punktami
 • Wypożyczenie chipa systemu SportIndent do potwierdzania obecności na punktach (do zwrotu na mecie; UWAGA: w przypadku zagubienia chipa uczestnik zobowiązany jest do zwrotu jego wartości w wysokości 130 zł)
 • Możliwość udziału w zawodach: szkolenie, bieg, wyniki
 • W przypadku uzyskania najlepszego wyniku na danej trasie – puchar
 • Pamiątkowy medal
 • Opieka medyczna
 • Pomoc w dotarciu na metę w przypadku zagubienia, problemów zdrowotnych, itp., ew. zwiezienie z trasy
 • Ubezpieczenie NNW (suma 3000 zł / osoba) na czas zawodów
 • Dodatkowo na trasę Extrem uczestnicy otrzymają kartę startową do potwierdzania pobytu na punktach (do zwrotu na mecie)
 • Opcja dodatkowo płatna: ciepły posiłek na mecie

Wszyscy uczestnicy i osoby towarzyszące będą ponadto mieli możliwość skorzystania z:

 • bezpłatnego niestrzeżonego parkingu zorganizowanego w okolicy świetlicy, a od godz. 17 – boiska
 • punktu informacyjnego – biuro zawodów
 • toalet w świetlicy i kabiny sanitarnej na boisku
 • ogniska (od godz. 17 do 24)
 • placu zabaw dla dzieci przy świetlicy i bezobsługowych konkurencji dla dzieci i dorosłych
 • kilku zabaw integracyjnych w tym konkursu budowy katapult (ok. godz. 19)
 • zabawy tanecznej przy muzyce (od godz. 17 do 24)
 • poczęstunku podczas zabawy „Pożegnanie Lata” (typu kiełbaska, bułka, napój – ilość ograniczona, początek od 17)

10.Wyniki
Oficjalne wyniki podane zostaną bezpośrednio po zakończeniu zawodów i podliczeniu wyników, w tym samym czasie nastąpi rozdanie pucharów zwycięzcom tras.

11.Ustalenia końcowe:
Ewentualne protesty oraz zachowania sprzeczne z regulaminem należy zgłaszać Koordynatorowi lub Sędziemu Głównemu w ciągu 60 minut od chwili zejścia z trasy. Po upływie tego czasu, lub po ogłoszeniu wyników, skargi nie będą rozpatrywane. Uczestników obowiązują przepisy ochrony przyrody oraz ppoż. Ewentualne wcześniejsze zejścia z trasy (bez wszystkich potwierdzeń punktów kontrolnych) należy niezwłocznie zgłaszać Sędziemu Głównemu. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Organizator ma prawo wprowadzać zmiany do regulaminu, zapisani uczestnicy którzy się z nimi nie będą zgadzać mają prawo wycofać się w terminie 3 dni od ich wprowadzenia – otrzymają zwrot opłaty startowej. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.

12.Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku
Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesłanym zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji imprezy (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.). Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
Uczestnictwo w imprezie – zarówno jako zawodnik jak i osoba towarzysząca – jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni partnerzy wizerunku, imienia i nazwiska w na stronie internetowej zawodów, w materiałach prasowych, oraz wszelkich materiałach związanych z działalnością Stowarzyszenia Przyjaciół Rakowni.
Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji o kolejnych podobnych działaniach Stowarzyszenia Przyjaciół Rakowni.

plakat ONR 3 krótki

Autor

Tomasz Sosnowski