Woda w Rakowni


shadow

W dniu wczorajszym z inicjatywy Tomasza Sosnowskiego i Przemysława Olejniczaka (pracownik Aquanet) mieszkańców Rakowni odbyło się spotkanie z Zastępcą Burmistrza Panem Krzysztofem Oczkowskim oraz Kierownikiem Referatu Budowlano – Inwestycyjnego i Zarządzania Drogami Barbarą Florys – Kuchnowską (także mieszkanką Rakowni)  dotyczące planów inwestycyjnych w zakresie zwodociągowania naszej miejscowości. Pan Krzysztof razem z Panią Barbarą zapewnili nas i przedstawili dokumenty, z których wynika, że Gmina Murowana Goślina będzie pełniła funkcję inwestora zastępczego dla Aquanetu oraz będzie odpowiedzialna za realizację zadania. Inwestycja zostanie podzielona na etapy jak zapewniał nas Pan Burmistrz. Do końca sierpnia tego roku Aquanet wyda warunki techniczne, natomiast w 2016 r. zostanie opracowany projekt budowlany. Termin budowy wodociągu to lata 2017-2018. Dla osób, które od lat borykają się z problemem dostępu do wody użytkowej to bardzo dobra informacja. Poniżej plan z zakresem budowy wodociągu w Rakowni, który nie jest oficjalnym dokumentem i może jeszcze ulec zmianie.

Tomasz Sosnowski

wodarak

Autor

Tomasz Sosnowski