Podział funduszy sołeckich.Wczoraj tj. 03.09 br. odbyło się spotkanie mieszkańców Rakowni, które dotyczyły podziału środków z funduszu sołeckiego na rok 2016. Sołtys Grzegorz Piotrzkowski przedstawił propozycję Rady Sołeckiej

– 1.500 zł na bieżące utrzymanie kosiarki (zużywające się elementy oraz paliwo)

– 21.000 zł budowa wiaty o wymiarach 7m x 17m. W związku z wielkością budowli wymagane jest wykonanie projektu oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Po wykonaniu projektu oraz skosztorysowaniu inwestycja zostanie etapowana w kolejnych latach. Szacujemy, że w 2016 r. uda się wybudować całą konstrukcję wraz z dachem.

Obie propozycje uzyskały akceptację obecnych na spotkaniu mieszkańców, którzy podjęli stosowną uchwałę w tej sprawie.

Kolejną kwestia była kwota 690 zł, która pozostała nam z zakupu „biegacza”. Mieszkańcy podjęli decyzje, że kwotę w całości przeznaczymy na zakup koszulek z napisem Rakownia. Koszulki będą udostępniane osobom biorącym udział w różnego typu imprezach, w których reprezentują miejscowość Rakownię.

Pod koniec spotkania w trakcie „pytań i wniosków” poruszano kwestie kanalizacji, wodociągu oraz chodnika wzdłuż ulicy Goślińskiej.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze szkoda tylko, że frekwencja taka niska.

 

Autor

Tomasz Sosnowski