shadow

Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni działa na rzecz wszystkich mieszkańców naszej miejscowości, między innymi organizując dla dzieci, młodzieży i dorosłych imprezy rekreacyjne, sportowe, kulturalne, wyjazdy krajoznawcze, wspierając inicjatywy infrastrukturalne, prowadząc przedszkole i zajęcia …

shadow

„Łączny nas Historia” w 5 rocznicę otwarcia świetlicy w Rakowni „Jako, że pamięć rzeczy ludzkich szybko przemija, przeto słusznym jest zwyczaj utrwalania na piśmie ważniejszych zdarzeń, aby przekazać ich znaczenie następnym pokoleniom (…) niosąc przesłanie zgody i jedności naszej …