OSP Rakownia


shadow

Zarząd OSP Rakownia:

Prezes: Piotr Tecław nr. tel: 501- 609- 099

Naczelnik: Paweł Bejma nr. tel: 509-340-772

Sekretarz: Adam Mydlarz nr. tel: 724 – 533-854

Skarbnik: Bartosz Przewoźny

Gospodarz: Adrian Krauze

V-ce Prezes: Michał Kozielec

Członek Zarządu: Tomasz Kazuś

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Michał Hałas

Członek Komisji: Piotr Madeja

Członek Komisji: Tomasz Nawrocki

Posiadamy również stronę naszej OSP na której mamy zdjęcia z naszych wyjazdów oraz opis zdarzeń na których byliśmy: straz.rakownia.pl

W razie czego można się kontaktować z nami pod numerami podanymi w liście członków zarządu, lub na email: pawelbejma@wp.pl

Paweł Bejma

Naczelnik OSP RAKOWNIA

 

Trochę historii – 26.06.2015r.:

Minęło 50 lat odkąd kilku z Nas postanowiło założyć Ochotniczą Straż Pożarną w Rakowni. Powstała ona w dniu 21 kwietnia 1965r. gdzie na zabawie wiejskiej grupa mieszkańców postanowiła powołać osoby do utworzenia drużyny strażaków. Oficjalny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego to 23 lipca 1965 roku.
Założycielami jednostki zostali śp. Franciszek Olejnik, Henryk Kwietniewski, Edmund Krause, Bronisław Mikuła, Józef Makowski, Stanisław Tecław. A także obecni z nami druhowie Janusz Warguła, Zenon Warguła, Stanisław Grochociński oraz Stanisław Dziel.
To dzięki tym ludziom możemy cieszyć się, że od 50 lat w sytuacjach zagrożenia życia mamy na kogo liczyć. W czerwcu 1965 r. w Białężynie odbyły się zawody strażackie, w których po raz pierwszy nasza jednostka brała udział. Rok po założeniu jednostki otrzymaliśmy motopompę M-200. Od 1968 roku nowym prezesem został Tadeusz Bednarski , wybrano również dwóch naczelników Zygmunta Krause i Zenona Wargułę, pojawił się również pomysł budowy Remizy Strażackiej. 25 listopada 1972 roku OSP w Rakowni zorganizowała wieczorek taneczny w związku z otwarciem remizy, wybudowanej wraz z pomocą mieszkańców. Takie zabawy odbywały się właściwie co tydzień. W tamtych latach jednostka liczyła ok. 70 członków w tym również płci żeńskiej. Rok 1972 przyniósł również zmiany zarządzie OSP Prezesem został Stanisław Tecław a naczelnikiem Janusz Warguła. Przez kolejne lata OSP w Rakowni czynnie brała udział w zawodach strażackich, doglądała porządku pod względem pożarowym w gospodarstwach domowych, a także uczestniczyła w wielu akcjach gaśniczych. W 1991r odbyły się nowe wybory do zarządu OSP. Warguła Janusz został wybrany Prezesem a Warguła Zenon Naczelnikiem. W tych latach zapisało się dużo młodzieży, był to prawdziwy rozkwit jednostki w Rakowni. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych, mimo zaangażowania młodzieży z powodu braku sprzętu nie brano udziału w zawodach strażackich, oraz znacznie zmalała liczba druhów. 31 stycznia 2006r. na walnym zebraniu OSP w Rakowni z powodów zdrowotnych pisemną rezygnację złożył Prezes Janusz Warguła, miało wówczas dojść do rozwiązania jednostki. Jednak po burzliwej dyskusji druhowie doszli do wniosku, że jednostka mimo kryzysu w jakim się znalazła musi przetrwać. Na stanowisko Prezesa powołano moją skromna osobę a Naczelnikiem został Michał Hałas. Odmłodzony wówczas zarząd pokazał, że mimo trudności finansowych z jakimi borykają się rożne organizacje, a zwłaszcza małe jednostki OSP, można odnowić remizę, pozyskać samochód strażacki a nawet zachęcić młodych chłopaków do wstąpienia w szeregi strażaków ochotników. W latach 2010 do 20115 jednostka uczestniczyła w wielu szkoleniach miedzy innymi w szkoleniu Ratownictwa Technicznego i Ratownictwa Medycznego. Staramy się również o pozyskanie innego samochodu bojowego. Szanowni druhowie to dzięki waszej ciężkiej pracy, wielu poświęceniom, często narażaniem życia i zdrowia możemy być pewni ,że nasza jednostka w Rakowni wpisze się trwale w karty historii naszej gminy. Mimo, że brakuje czasu a może zwyczajnej organizacji, nie poddajemy się wierzymy że jubileusz 50-lecia będzie dawką energii na dalsze lata działania.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP odznaką „ Za wysługę lat 50” Odznaczeni zostali Druhowie
– Grochociński Stanisław
– Warguła Janusz
– Warguła Zenon
– Dziel Stanisław

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP odznaką „ Za wysługę lat 45” Odznaczeni zostali Druhowie
– Kujawa Grzegorz
– Hałas Stanisław

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP odznaką „ Za wysługę lat 35” Odznaczeni zostali Druhowie
– Piotrzkowski Grzegorz
– Reszela Marek

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP odznaką „ Za wysługę lat 30” Odznaczeni zostali Druhowie
– Piotrzkowski Janusz
– Krause Stanisław
– Makowski Władysław
– Kałasz Stanisław

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP odznaką „ Za wysługę lat 25” Odznaczeni zostali Druhowie
– Tecław Piotr
– Grochociński Paweł
– Durski Rafał
– Warguła Rafał

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP odznaką „ Za wysługę lat 20” Odznaczeni zostali Druhowie
– Kazuś Tomasz
– Warguła Tomasz
– Reszela Przemysław

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP odznaką „ Za wysługę lat 15” Odznaczeni zostali Druhowie
– Nowak Dariusz
– Kałasz Łukasz
– Krause Adrian

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP odznaką „ Za wysługę lat 10” Odznaczeni zostali Druhowie
– Hałas Michał
– Bejma Paweł
– Modrzejewski Michał

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP odznaką „ Za wysługę lat 5 ” Odznaczeni zostali Druhowie
– Jakubowski Jakub
– Jaroszek Dawid
– Kozielec Michał
– Kutzner Zbigniew
– Kutzner Krzysztof
– Markiewicz Mateusz
– Madeja Piotr
– Pietrzak Roman
– Przewoźny Bartosz

TKazus

Tomasz Kazuś