Świetlica wiejska w Rakowni

....miejcie marzenia :)


shadow
Budowa świetlicy

Gdy w czerwcu 2007 roku zorganizowano spotkanie założycielskie Stowarzyszenia , tak naprawdę nie mieliśmy się gdzie spotkać. Zebranie odbyło się na betonie przed oknami budynku starej szkoły. Jednym z celów szczegółowych zawartych w Statucie Stowarzyszenia napisano : – organizacja i finansowanie budowy świetlicy wiejskiej. Chyba prawie nikt wówczas nie wierzył ,że ona powstanie ,a zapewne ,że tak szybko. Jeszcze jesienią tego roku wpisano w Plan Rozwoju Miejscowości między innym punkt o budowie.
Podczas otwarcia 1 czerwca 2008 wybudowanego przez Stowarzyszenie placu zabaw zwróciliśmy uwagę ówczesnemu Burmistrzowi Tomaszowi Łęckiemu, że w Rakowni bardzo brakuje miejsca na zebrania i spotkania mieszkańców.
Duże znaczenie miało uzyskanie po roku działalność statusu OPP. Pod koniec października Burmistrz Tomasz Łęcki poinformował Prezesa Stowarzyszenia i Sołtysa Rakowni o możliwości dofinansowania z Urzędu Wojewódzkiego w ramach PROW budowy świetlicy dla organizacji społecznych ze statusem OPP, ale należy do końca marca 2009 złożyć kompletny wniosek.
Mieliśmy w tym momencie tylko pomysł ! Wniosek, aby był kompletny musiał zawierać prawomocne pozwolenie na budowę, a oznaczało to wiele pracy przed nami.
W tym krótki okresie musieliśmy uzyskać prawa do działek na których planowaliśmy budowę, projekt budowlany, wszelkie uzgodnienia i zgody ( również notarialne), ale dzięki dużemu zaangażowaniu i przychylności wielu osób udało się to osiągnąć. Duży udział w tworzeniu wniosku mieli pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina. Wniosek został złożony 9 marca 2009 roku i został przyjęty. Następnie czekaliśmy kilka miesięcy na jego pozytywne rozpatrzenia. Gdy otrzymaliśmy potwierdzenie dofinansowania w wysokości 40 % kwoty netto, rozpoczął się bój o finansowanie inwestycji. Należało uzyskać dotacje z budżetu gminy, zdobyć kredyt na pokrycie kosztów budowy do czasu rozliczenia i otrzymania dotacji. Zorganizowaliśmy także zbiórkę wśród mieszkańców .
Warto wspomnieć ,że projekt budynku świetlicy zawiera idę połączenia historii Rakowni i nowoczesności . Bryła budynku oraz surowe wnętrze ma nawiązywać do obiektów gospodarczych dawnej rolniczej miejscowości a wewnętrzny budynek charakteryzować nowopowstające domy w obecnej Rakowni. Komponować się ma również z budynkiem dawnej szkoły i istniejącej stodoły. Wnętrze również zostało zaprojektowane w taki sposób aby trudno było zmienić przeznaczenie tego obiektu.
Do wykonania inwestycji konieczne również było przeprowadzenie przetargu publicznego w wyniku, którego na wykonawcę wybrano firmę Mirbud. Budowa rozpoczęła się we wrześniu 2010 roku a zakończyła zgodnie z planem w grudniu 2012.
Uroczyste otwarcie świetlicy odbyło się 20 stycznia 2012 roku przy udziale dużej części mieszkańców naszej miejscowości.

Ważne :
Inwestor – Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni
Projektant – architekt mgr inż Filip Buszkiewicz
Koszty budowy – ok 877 000 zł ( brutto )
Dotacja Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina 525 000 zł
Dotacja UE z Urzędu Wojewódzkiego – 339 740 zł
Najważniejsze :
– Praca członków Stowarzyszenia Przyjaciół Rakowni
– miejcie marzenia. 🙂

Piotr Jędrzejczak
Założyciel i Pierwszy Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Rakowni

Poniżej kilka zdjęć z budowy świetlicy, które otrzymaliśmy od Pana Piotra.